VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANILLE”

Reģistrācijas numurs 44103039085

Juridiskā adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

info@voir.lv   Tālr. + 371 22005576

1. LĪGUMA mērķis un piemērošanas joma

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SANILLE” (turpmāk – Pārdevējs) vietnes voir.lv (turpmāk – Vietne) distances līguma (turpmāk – Līgums) mērķis ir informēt Pārdevēja klientus un potenciālos klientus (turpmāk – Pircējs vai Pircēji) par Vietnē esošajā interneta veikalā (turpmāk – Interneta veikals) piedāvāto preču pirkšanas-pārdošanas un piegādes noteikumiem.

1.2. Līgums ir piemērojams jebkurā gadījumā, kad Pircējs pērk preci no Pārdevēja ar Interneta veikala starpniecību.

1.3. Līgums var tikt grozīts, tādēļ Pircējam ir pienākums pārliecināties par tā saturu ikreiz pirms preču iegādes. Pasūtot preces, spēkā ir tā Līguma redakcija, kas preču pasūtīšanas brīdī ir izvietota Vietnē.

2.PĀRDEVĒJA KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1.Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANILLE”, reģistrācijas numurs 44103039085, juridiskā adrese Viestura laukums 6 – 10, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219. Pārdevēja kontakttālrunis ir +371 22005576, bet elektroniskā pasta adrese – info@voir.lv .

3.PRECES

3.1. Interneta veikalā esošajiem piedāvāto preču attēliem ir ilustratīvs raksturs, tādēļ Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču krāsas. Pircējs apapzinās, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

3.2. Preču cenas Interneta veikalā ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā norādītajā laika posmā, ja tāds ir norādīts. Ņemot vērā to, ka Pārdevēja interneta veikalā tiek piedāvāts plašs preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, kad preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka preces cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa epastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

3.4. Iegādāto preci Pircējs apņemas lietot atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

3.5. Ja vien nav norādīts citādi, visas Interneta veikalā piedāvātās preces ir pieejamas. Tomēr gadījumā, ja pasūtīto preci pārdot nav iespējams tādēļ, ka prece nav pieejama noliktavā, vai ir gadījušies citi objektīvi šķēršli preces pārdošanai, Pircējs par to nekavējoties tiek informēts telefoniski vai e-pastā un šādas preces pasūtījums tiek atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

3.6. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

3.7. Preces var tikt piegādātas, ar kurjera vai pasta pakalpojumu sniedzēju starpniecību. Preces cenā nav iekļautas piegādes izmaksas. Informācija par piegādes izmaksām pieejama, noformējot pērkamo preču grozu, t.sk. ievadot visu nepieciešamo informāciju pasūtījuma noformēšanai.

4.PERSONAS DATU APSTĀDE

4.1. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Pārdevēja Privātuma politiku.

5.LĪGUMA NOSLĒGŠANA

5.1. Interneta veikalā preces iegādāties drīkst fiziskas personas, kuras sasniegušas likumā noteikto tiesībspējas vecumu, kā arī juridiskas personas.

5.2. Pircējs, piekrītot Līgumam, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt preces Interneta veikalā.

5.3. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad Pircējs Interneta veikalā ir sastādījis pērkamo preču grozu, valsts valodā norādījis savu vārdu, uzvārdu, precīzu piegādes adresi veikalu, kurā Pircējs vēlas saņemt preci, izvēlējies maksāšanas veidu, pasūtījis preci vai preces un apmaksājis pasūtījumu. Neveicot pasūtījuma apmaksu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.

5.4. Pēc Līguma noslēgšanas Pircējs tā norādītajā e-pasta adresē saņem Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, kā arī elektronisku rēķinu par pirkumu. Rēķini ir derīgi bez paraksta.

5.5. Noformējot pasūtījumu, Pārdevējs izsūta Pircējam e-pastu vai SMS, kurā tiek sniegta informācija, ka prece ir izsūtīta Pircējam vai tā ir sagatavota saņemšanai veikalā – atkarībā no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida.

6.PATĒRĒTĀJA ATTEIKUMA TIESĪBAS

6.1. Tikai Pircējam, kas ir patērētājs, ir tiesības atkāpties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot Līguma ietvaros iegādāto preci atpakaļ Pārdevējam, brīvā formā aizpildot atteikuma iesniegumu. Ja termiņa beigas iekrīt valsts oficiāli noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to). 14 dienu termiņu skaita šādi:

a) Līgumam – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis preci;

b) ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo preci;

c) ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi preces pēdējo partiju vai daļu;

d) līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.

6.2. Lai izvairītos no strīdus situācijām, preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (preces veids, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri).

6.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi nosacījumi:

6.4. Atgriežamā prece nedrīkst būt atvērta un/vai lietota (ņemot vērā preces specifiku). Ja atgriežamās preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības;

6.5. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt preces oriģinālo iepakojumu;

6.6 Pircējam ir pienākums saglabāt un uzrādīt Pārdevējam preces pirkuma dokumentus;

6.7. Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam aizpildītu un parakstītu atteikuma iesniegumu;

6.8. Pircējs sedz ar preces atpakaļ atdošanu saistītās izmaksas, ja tādas rodas;

6.9. Pircējam preces jānosūta vai jānodod atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs Pārdevējam paziņoja savu lēmumu izmantot atteikuma tiesības. Termiņš būs ievērots, ja Pircējs preces izsūtīs atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām;

6.10. Naudu par atgriežamo preci Pārdevējs atgriež pārskaitījuma veidā uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma iesniegumā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja veikalā.

6.11. Pircējs atbild par preces vērtības samazināšanos, kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu preces veidu, īpašības un darbību , t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu, proporcionāli šim Preces vērtības samazinājumam.

6.12. Atgriežamajai precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai tās izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par precēm saņemtās dāvanas.

6.13. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var saņemt sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.

6.14. Pircējam 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas dienas ir likumā noteikts tiesības pieteikt prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

7.PIEGĀDE

7.1. Pircējam izvēloties, pasūtītā prece ar kurjera vai pasta pakalpojumu sniedzēja starpniecību var tikt piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, piegādes izmaksas sedzot Pircējam. Precīzas piegādes izmaksas ir atkarīgas no pasūtāmo preču svara un cenas, turklāt piegādes izmaksas var būt mainīgas.

7.2. Pircējs, izvēloties preces piegādi uz Pircēja norādītu adresi, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi, t.sk. pasta indeksu.

7.3. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto preces piegādes termiņu pa e-pastu.

7.4. Īpašumtiesības uz preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers vai pasta pakalpojumu sniedzējs nodod preci Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis preci.

7.5. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt sūtījuma iepakojuma stāvokli.

7.6. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt, ja sūtījumu piegādājis kurjers vai pasta pakalpojumu sniedzējs. Šādā gadījumā kurjers vai pasta pakalpojumu sniedzēja pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjers vai pasta pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.

7.7. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot sūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma bez piezīmēm, tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu uzkrāšanas ierīcē vai papīra piegādes apliecinājumā, ir pienācīgi sniegti, ja nav norādīts pretējais.

7.8. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju, ja preci piegādā kurjers vai pasta pakalpojumu sniedzējs.

7.9. Saņemot preci no kurjera vai pasta pakalpojumu sniedzēja, Pircējam ir pienākums uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

7.10. Ja Pircējs izvēlējies preci saņemt Pārdevēja veikalā, pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis preci saņemšanai, Pircējs tiek informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par to, ka prece ir sagatavota saņemšanai.

7.11. Pasūtītā prece jāizņem ne vēlāk kā 3 (trīs ) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs informēja Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS) palīdzību par iespējamo Preču saņemšanu. Pasūtījums var tikt atcelts, ja prece netiek izņemta norādītajā termiņā.

7.12. Īpašumtiesības uz preci, saņemot to Pārdevēja veikalā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod preci Pircējam.

7.13. Saņemot Preci veikalā, Pircējam ir pienākums norādīt pasūtījuma numuru un uzrādīt personas apliecinošu dokumentu.

7.14. Saņemt preci var tikai pats Pircējs. Ja preci paņems cita persona, pasūtot preci, minētajai personai jābūt norādītai kā preces saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt attiecīgu pilnvaru, lai pārliecinātos par personas tiesībām saņemt preci.

8.CITI NOTEIKUMI

8.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

8.2. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šo Līgumu, Privātuma politiku un citu Vietnē norādīto informāciju, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.

8.3. Pārdevējs neatbild par saistību neizpildi, kas saistīta ar nepārvaramu varu. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi apstākļi, kas ir ārpus Pārdevēja kontroles, piemēram, valsts vai pašvaldību izdoti normatīvie akti, karš, dabas stihijas, streiki, pārrāvumi piegāžu ķēdēs un tml. Nepārvaramas varas gadījumā līdzēji ir tiesīgi vienoties par Līguma izbeigšanu vai saistību izpildes termiņa pagarināšanu.